Алуминиеви сплави

Нашата компания отлива детайли от всички марки алуминиеви сплави доставени от Фирма "Стам Трейдинг"-България.

Алуминиевата сплав е произведенa по всички изисквания на стандартите за алуминиеви леярски сплави, придружени със сертификат за качество, декларация за произход и спектрален анализ на всяка една плавка.

 

Таблица с алуминиеви сплави

bestfakewatches