За нас

       Фирма „Лаки 131“ ООД гр.   Пловдив е регистрирана през 2003 г. като се явява наследник на създадената през 1991 г. ЕТ”ЛАКИ – 131 Емил Русков”. Основната дейност е леене на детайли от алуминиеви и цамови сплави под високо налягане. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от месец октомври 2005 г. с обновен сертификат ISO 9001:2008 от 01.10.2010. Персоналът е сформиран от млади специалисти, които притежават добра квалификация. Към настоящия момент капацитета  е около 1200 тона алуминиеви отливки за година а свободния около 400 тона за година.

     Мисията на фирмата e да задоволява  изискванията на потребителите в широкото разнообразие на конкурентния пазар чрез непрекъснато увеличаване на качеството и навлизане на нови пазари с нови продукти и нови технологии.  Фирмата предлага своите продукти на български и чуждестранни производители от различни сектори на промишлеността. Във фирмата се извършва  леене със студена камера. Цикълът за отливане на детайли е различен като се подбира в зависимост от вида, теглото и дебелината на детайла. Основните етапи на производствения процес на ЛАКИ 131 включват:  топене и леене на детайли от алуминиеви сплави, последващо механично почистване, пробиване на отвори, нарязване на резби, шлайфане и финишна обработка и механична обработка на всички видове детайли отляти при нас .

       Продукцията на ЛАКИ 131 се състои от детайли, собствено производство – акумулаторни клеми и макара за предпазни автоколани, пренадназначени за автомобилната промишленост.  Основните приходи на компанията се генерират от леене на  детайли с матрици на клиента за производствени предприятия в България и страните от ЕС от различни сектори на индустрията – машиностроене, строителство, мебелна промишленост, електропромишленост, автомобилостроене. Към настоящия момент основни клиенти на фирмата на българския пазар са: “ЕлпромХарманли” -  Харманли (електропромишленост), “Ажефа” ООД, “26-ти Май” ЕООД (части за автомобилна промишленост), “Делтаком електроникс” ООД (електроника-детайли за фирма Teleste-Финландия), и други.
На външния пазар, основен клиент на фирмата е:
"ATB Austria Antriebstechnik AG"(електро двигатели) 
"Lenze Vertrieb GmbH" (редуктори за машиностроенето и електропромишленоста) ,
"Atlas Copco" Шведска компания(строителна техника и механизация) 
"KNOLL Itali" (мебелна промишленост),
Също така и немски компании като METABOWERKE GmBH (ел.машини),Destech (електропромишленост)  и много други.

 

          Нашата компания притежава следните машини, съоръжения и оборудване за леене на алуминиеви сплави под налягане със студена камера:

   - 3 броя хоризонтални машини с усилие на затваряне -250 тона; максимално тегло на отливка-1,5 кг.

   - 3 броя хоризонтални машини с усилие на затваряне-400 тона; максимално тегло на отливка-3,0 кг.

   - 1 брой вертикална машина с усилие на затваряне -160 тона; максимално тегло на отливка-1,0 кг.

   - 1 брой нова хоризонтална машина с усилие на затваряне-300тона, напълно автоматизирана за отливане на детайли с големи серии предимно за автомобилна промишленост.

За финишна обработка на детайли нашата компания разполага с 4 бр. шлайф машини, 4 бр. машини за пробиване на отвори и нарязване на резби, 2 бр. виброшлайф машини и 1 бр. дробометна машини.
За механичната обработка нашата компания разполага със следните машини с CNC управление
Стругови центри
-5-осни Фрезови центри
-3-осни Фрезови центри
-Специализирани резбонарезни многошпинделни машини за резбонарязване на резби от М2 до М40

          За контрол на качеството на алуминиевите сплави нашата компания притежава Апарат за спектрален анализ с който правим входящ контрол на доставките от алуминиеви сплави

       Основните предизвикателства, пред които се изправя компанията е при засилващата се глобализация, непредсказуемо развитие на сектори като автомобилостроене, машиностроене, както и нарастващата необходимост от съобразяване с екологични проблеми, да:

Þ      запази умерен растеж в продажбите си в широкото разнообразие на конкурентния пазар;

Þ      увеличава качеството на продуктите си;

Þ      навлиза на нови пазари с нови продукти и нови технологии.

За да бъде конкурентоспособна в среда, характеризираща се с вътрешна и външна конкуренция, ЛАКИ 131  се стреми постоянно да обновява машинния парк и инвестира в допълнително оборудване и  нови процеси и технологии, целящи максимално автоматизиране на леярското производство.

                       Основна цел на ЛАКИ 131 е да предлага на клиентите си комплексни услуги при леенето на детайли от алуминиеви сплави, което включва: 

 - доставка на алуминиева сплав според нуждите на клиента и изисквания за самите детайли;

 - изработка на инструментална екипировка, кооперирано с инструментални фирми;

 - отливане на детайлите;

 - разработване за леарски процес на всеки един артикул;

 - финишна обработка-тровализиране, дробоструене;

 - изработване на бързи прототипи;

 - механична обработка на отливки;

 - спектрален анализ на алуминиеви сплави.

 

       Целевите пазари на фирмата са насочени към компании от секторите машиностроене, електропромишленост, автомобилна промишленост, мебелно производство, строителство, като основният фокус си остават международните пазари. От голям интерес за фирмата е да предлага детайли от алуминиеви сплави на фирмите от автомобилостроенето и машиностроенето.  

       Ценовата политика на фирмата е насочена към производството на продукти с балансиран компромис между технически изисквания, качество и цена като ще се стреми да запази по-ниско ниво от цените на западните леярни с около 20%-30%.