За нас
Фирма „Лаки 131“ ООД гр. Пловдив е регистрирана през 2003 г. като се явява наследник на създадената през 1991 г. ЕТ”ЛАКИ – 131 Емил Русков”. Основната дейност е леене на детайли от алуминиеви и цамови сплави под високо налягане. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от месец октомври 2005 г. с обновен сертификат ISO 9001:2008 от 01.10.2010. Персоналът е сформиран от млади специалисти, които притежават добра квалификация. Към настоящия момент капацитета е около 1200 тона алуминиеви отливки за година а свободния около 400 тона за година.

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... Мисията на фирмата e да задоволява изискванията на потребителите в широкото разнообразие на конкурентния пазар чрез непрекъснато увеличаване на качеството и навлизане на нови пазари с нови продукти и нови технологии. Фирмата предлага своите продукти на български и чуждестранни производители от различни сектори на промишлеността. Във фирмата се извършва леене със студена камера. Цикълът за отливане на детайли е различен като се подбира в зависимост от вида, теглото и дебелината на детайла. Основните етапи на производствения процес на ЛАКИ 131 включват: топене и леене на детайли от алуминиеви сплави, последващо механично почистване, пробиване на отвори, нарязване на резби, шлайфане и финишна обработка и механична обработка на всички видове детайли отляти при нас . Продукцията на ЛАКИ 131 се състои от детайли, собствено производство – акумулаторни клеми и макара за предпазни автоколани, пренадназначени за автомобилната промишленост. Основните приходи на компанията се генерират от леене на детайли за производствени предприятия в България ,Германия, Италия, Швеция, Полша, Чехия, Австрия, Франция както и страни от близкия изток -Китай ,от различни сектори на индустрията – машиностроене, строителство, мебелна промишленост, електропромишленост, автомобилостроене. Към настоящия момент основни клиенти на фирмата на българския пазар са: -----ATB MOTORENWERKE GmbH Tamel Poland -ATB ANTRIEBESTECNIK GmbH Germany -LENZE ITALIA GmbH Italy -LENZE OPERATIONS GmbH Germany, Austria, Poland, Czech Republic, China -ATLAS COPCO LIFTON Ltd. Bulgaria China, Belgium Husqvarna Group Sweden -Schneider Electric Germany, France, Switzerland -Husqvarna Sweden LEDVANCE (OSRAM) Germany Watts Industries Italia S.r.l. -Festo Germany, Bulgaria -VIZULO Latvia / LED lighting -ATRA Bulgaria -ELPROM HARMANLI JSC Bulgaria OBERTON SD Bulgaria. и много други. Нашата компания притежава следните машини, съоръжения и оборудване за леене на алуминиеви сплави под налягане със студена камера: - 1 брой, хоризонтална машина с усилие на затваряне -280 тона; максимално залято тегло 1,5 кг. - 1 брой, хоризонтална машина с усилие на затваряне 300 тона 2019 г.; максимално залято тегло 2,0 кг. - 3 броя, хоризонтални машини с усилие на затваряне 400 тона 2019 г.; максимално залято тегло 2,5 кг. - 1 брой, хоризонтална машина с усилие на затваряне 650 тона 2019 г.; максимално залято тегло 7,0 кг. - 1 брой, хоризонтална машина с усилие на затваряне -950 t; максимално залято тегло 15 кг. - 1 брой, хоризонтални машини с усилие на затваряне 800 тона 2021 г.; максимално залято тегло 9,0 кг. - Предстои, монтаж през август 2022 г. -нова, 800-тонна леене машина напърно автоматизирана с роботи ,за отлични детайли с големи серии от автомобилната индустрия. ....................................................................................................................................................................................................

За финишна обработка на детайли нашата компания разполага с 4 бр. шлайф машини, 4 бр. машини за пробиване на отвори и нарязване на резби, 2 бр. виброшлайф машини и 1 бр. дробометна машини. .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................ За механичната обработка нашата компания разполага със следните машини с CNC управление - Стругови центри -5-осни Фрезови центри -3-осни Фрезови центри -Специализирани резбонарезни многошпинделни машини за резбонарязване на резби от М2 до М40. .................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................... За контрол на качеството на алуминиевите сплави нашата компания притежава : -Апарат за спектрален анализ с който правим входящ контрол на доставките от алуминиеви сплави - Ренген машина специализиран за алуминиеви отливки Основните предизвикателства, пред които се изправя компанията е при засилващата се глобализация, непредсказуемо развитие на сектори като автомобилостроене, машиностроене, както и нарастващата необходимост от съобразяване с екологични проблеми, да: - запази умерен растеж в продажбите си в широкото разнообразие на конкурентния пазар; - увеличава качеството на продуктите си но - НУЛА ДЕФЕКТ; - навлиза на нови пазари с нови продукти и нови технологии. За да бъде конкурентоспособна в среда, характеризираща се с вътрешна и външна конкуренция, ЛАКИ 131 се стреми постоянно да обновява машинния парк и инвестира в допълнително оборудване и нови процеси и технологии, целящи максимално автоматизиране на леярското производство. Основна цел на ЛАКИ 131 е да предлага на клиентите си комплексни услуги при леенето на детайли от алуминиеви сплави, което включва: - доставка на алуминиева сплав според нуждите на клиента и изисквания за самите детайли; - изработка на пресформи за лее е и щанци инструменти в собствен цех. - отливане на детайлите; - разработване за леарски процес на всеки един артикул; - финишна обработка-тровализиране, дробоструене; - изработване на бързи прототипи; - механична обработка на отливки; - спектрален анализ на алуминиеви сплави. .....................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................... Целевите пазари на фирмата са насочени към компании от секторите машиностроене, електропромишленост, автомобилна промишленост, мебелно производство, строителство, като основният фокус си остават международните пазари. От голям интерес за фирмата е да предлага детайли от алуминиеви сплави на фирмите от автомобилостроенето и машиностроенето. Ценовата политика на фирмата е насочена към производството на продукти с балансиран компромис между технически изисквания, качество и цена като ще се стреми да запази по-ниско ниво от цените на западните леярни с около 20%-30%.

bestfakewatches