Сертификати

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000 от месец октомври 2005 г.и пререгистрирана със сeртификат ISO 9001:2015 от октомври 2016 от сертифициращa компания "TUV-NORD - България"


The negative one of me

BDS ISO 9001:2015 - Системa за управление на качествотo

BDS ISO 14 001:2015 - Системa за управление по отношение на околната среда

BDS ISO 50 001:2018 - Системи за управление на енергията

bestfakewatches