Сертификати

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2000 от месец октомври 2005 г.и пререгистрирана със сeртификат ISO 9001:2008 от октомври 2010 от сертефициращa компания "TUV-NORD"