Машини за леене

Нашата компания разполага с 9 броя машини със студена камера за леене на алуминиеви детайли с усилие на затваряне от 250 тона до 950 тона .Общ годишен капацитет на оборудването е от 400 до 800 тона отливки от алуминиеви сплави.