Производство

Нашата компания се състои от млади специалисти обучени да работят по европейските изисквания и стандарти. Оборудването позволява отливане на детайли с различно тегло и обем. Разполагаме с леярски машини с усилие на затваряне от 250, 280, 300, 650 и 950 тона.

Компанията произвежда алуминиеви отливки за:

 - машиностроенето;

 - мебелна промишленост;

 - автомобилна промишленост;

 - електрообзавеждане

и други за директно вграждане в заводите на своите клиенти които са предимно от Европа-Германия, Австрия, Франция, Италия, Финландия, България и др.